Opleiding Cranio-Sacraal​

3e cyclus​

Praktisch :


De tutorial is met Lu Marivoet. 
De modules 7, 8 et 9: met Martine Hoerée. 

 

Data van de huidige cyclus 2018-2020 :

Tutorial : individueel op afspraak

Module 7 : 3 dagen : 27, 28 , 29 september 2019

Module 8 : 3 dagen: 8, 9, 10 november 2019 

Module 9 : 4 dagen 21,22,23, 24 mei 2020 (min 6 deelnemers)

Uren: elke dag van 9u30 tot 17u.

Oefendag : 16 Februari 2020 (10 tot 17u)

 

Data van de volgende cyclus  :

Tutorial : individueel, op afspraak

Module 7 : 3 dagen :

Module 8 : 3 dagen:  

Module 9 : 4 dagen :

Uren: elke dag van 9u30 tot 17u

Oefendag : 10 tot 17u : 

 

Plaats: O-KI ,  E. Keymplein 41, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Prijs : zie Cyclus 1 

 

Tutorial

Om aanvaard te worden voor de 3e cyclus, dient u een tutorial af te leggen. Deze tutorial wordt u aangeboden om u de mogelijkheid te geven om samen met de docent, uw kennis en kunde te tonen, nadat u Module 1 tem 6 hebt gevolgd. U geeft een behandeling CSAD, gebruik makend van de technieken die u tijdens alle vorige modules geleerd en ingeoefend hebt. De docent biedt u zijn/haar inzichten, verbetert indien nodig, en evalueert op het einde uw werk.  Zo weet u exact waar u staat bij de aanvang van Module 7, zodat u ten volle de kennis en technieken kan integreren van Cyclus 3.

 

 

 Module 7 : Het celgeheugen, de hulpbronnen  en het alarmsysteem  

De stresscascade en de neuro-endocriene relaties:De stressrespons wordt grotendeels bepaald door het limbisch systeem, dat ons waarschuwt voor mogelijk gevaar, en het autonoom zenuwstelsel, dat ons mobiliseert om het tegemoet te treden.  Het autonoom zenuwstelsel omvat 2 systemen, met wederkerige relatie tov elkaar, het sympatisch en het parasympatisch systeem. We leren de motiliteit van het van centraal zenuwstelsel te voelen, alsook de  H-P-A-as (Hypothalamus-Pituitary gland-Adrenaline), en de handposities voor het sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel.  We leren ook te werken met het sociaal zenuwstelsel.Ervaringen tijdens de uitwisseligen worden in groep gedeeld.  

 

 

Module 8: celbewustzijn, mentale stilte, ontbrandingsprocessen  

Ons wezenlijk bestaan word versluierd door een onophoudelijk mentaal gebabbel, een poging om onze onbewuste impulsen te beheersen. Het trauma-onderzoek brengt ons bij een paradigma; het zelfbewustzijn is de meest geëvolueerde functie van de hersenen, die men alleen bij de mens aantreft.  Het is onmisbaar om trauma te genezen en tezelfdertijd is het de grootste hindernis, die ons dwingt om onszelf voortdurend te observeren en ons belemmert om eenvoudigweg te kunnen ‘zijn’. De oplossing om het alarm-systeem te kalmeren, brengt ons bij de lichaamsgewaarwording, bij het celbewustzijn.  Met de steun van onze hulpbronnen, kunnen we laagje per laagje, onze primitieve impulsen terug in het licht brengen, zonder erdoor meegesleurd te worden, terwijl we in een kalme, stille staat blijven. Het ‘zelfbewustzijn’ wordt een stille ‘getuige’. Het is een verbreed bewustzijn, stil en vol leven tegelijk.  Dit is de cellulaire zijns-toestand.

Het uitgangspunt is, de mentale stilte te vinden. Het is op dit niveau van Stilte dat de mentale conditioneringen in de cortex zich kunnen openen. Tijdens deze module, gaan we de verschillende lagen van de Stilte exploreren.  We trachten de mentale Stilte te bereiken tijdens meditaties, uitwisselingen en in de beweging.  In de Stilte te blijven, terwijl men het Vermogen -de ‘Potency’ gewaarwordt, tijdens elke stap van de ontvouwing van het therapeutisch proces, na de sessie, terwijl we praten, bewegen.Vanuit deze stilte, benaderen we de ontbrandignsprocessen; conceptieontbranding, hartontbranding en geboorteontbranding. 

 

 

Module 9: Integratie 

Module 9 is een integratie van de acht Modules. We ontwikkelen een wederkerig bewustzijn van de primaire ademhaling in ons eigen systeem, te samen met zijn uitdrukking ervan in het systeem van de ontvanger en zijn middenlijn.  In dit kader leert de gever, de patronen, die voelbaar zijn in het systeem van de ontvanger, te benaderen binnen de context van de primaire ademhaling.  Als het systeem van de ontvanger zich verdiept in de relatie tot de primaire ademhaling, begint het helingsproces zich op een natuurlijke wijze te ontvouwen, volgens zijn eigen verloop(volgorde) en ritme ( Rollin Becker). 

Binnen deze Module, integreren we de aangeleerde technieken via open sessies; de ontvanger neemt de leiding over zijn/haar proces. De gever ondersteunt door zijn/haar luisterende aanwezigheid de natuurlijke ontvouwing van het inherente behandelingsplan. De behandelingen kunnen zich ontvouwen op de tafel, al zittende, rechtstaand of al bewegend.  Elke dag is er tijd voor nabespreking en uitwisseling van ervaringen.  

FR | NL | ENG

MENU

Centrum voor Lichaamstherapieën